Hälso- och sjukvård

Patientavgifter

Här finns information om vilka avgifter som gäller för hälso- och sjukvård i Stockholms län. Du betalar samma avgifter oavsett om du går till den landstingsdrivna vården eller till någon privat vårdgivare som landstinget har avtal med.

Återbud och avbokningar måste göras senast 24h innan läkarbesöket. Annars debiteras uteblivet besök (gäller även barn, seniorer över 85 samt vuxna med frikort).

Aktuella patientavgifter 2018

Listan nedan anger de aktuella priserna fastställda av Stockholms läns landsting. Avgifter som berör oss och våra patienter hittar du med markering under kategorin ”Vård för barn och ungdomar under 18 år” samt ”specialistvård” (för personer fr.o.m. 18 år).

Vård för barn och ungdomar under 18 år

 • Besök på sjukhusens akutmottagningar, Närakuten Barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Lättakuten barn och vuxna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
 • Besök på barnavårdscentral
 • All övrig vård för barn
   

Vård för personer från och med 18 år

Primärvård

 • Besök hos läkare på vårdcentral/husläkarmottagning
 • Besök vid jourmottagningar/närakut
 • Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast
   

Specialistvård

 • Besök hos läkare på specialistmottagning
 • Besök hos läkare på geriatrisk mottagning
 • Första besök hos läkare på specialistmottagning med remiss från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin
 • Första besök hos läkare på geriatrisk mottagning med remiss från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin
 • Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog eller sjukgymnast
 • Besök på sjukhusens akutmottagningar/specialistakut/närakut, oavsett vårdgivare (gäller även lättakuten på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge)
 • Besök på akutmottagning med så kallad direkthänvisning från husläkaren. Du behöver inte betala något extra, men måste kunna visa upp ett kvitto som visar att du har betalat avgiften hos din husläkare.
   

Övrigt

 • Besök i dagsjukvård
 • Besök i dagsjukvård, dagkirurgi
 • Besök hos legitimerad kiropraktor som har vårdavtal med landstinget
 • Hembesök av läkare, extraavgift utöver gällande taxa
 • Besök på syncentral
 • Besök på röntgen/viss endoskopi/fyslab/neurofyslab
 • Inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod)
   

När du skrivs in på sjukhus

 • Avgift för barn och ungdomar under 18 år
 • Avgift för personer över 18 år
 • Personer under 40 år med hel förtidspension eller helt sjukbidrag betalar

  Blir du inlagd på sjukhus i samband med ett besök på en mottagning på sjukhuset måste du ändå betala avgiften för besöket.
 • 120 kr

   
 • 0 kr
 • 0 kr
   
 • 200 kr
 • 200 kr
 • 100 kr
   
 • 350 kr
 • 200 kr
 • 150 kr
   
 • 0 kr
   
 • 100 kr
   
 • 400 kr
   
 • 0 kr
   
 • 200 kr
 • 350 kr
 • 260 kr
 • 100 kr
 • 100 kr
 • 200 kr
 • 200 kr
 • 0 kr
 • 80 kr per vårddag
 • 40 kr per vårddag de första 30 dygnen. Därefter kostar det 80 kr per vårddag.